Onze werkwijze

Project leiden

Ieder project voeren wij uit met het eindpunt als uitgangspunt. Wij beginnen een project door de succescriteria te bepalen en het eindresultaat te beschrijven. Gedurende de uitvoering valideren we samen met de opdrachtgever óf wij nog op het goede spoor zitten óf dat wij moeten bijsturen.


We gebruiken een brede benadering die ‘harde’ componenten zoals kennis en kunde op projectmatig werken, besturing en besluitvorming combineert met ‘zachte’ componenten zoals houding, gedrag en cultuur. Voor het managen van projecten maken wij gebruik van de ´pareltjes-methodiek´. Wij gebruiken uit allerlei methoden (bijvoorbeeld PRINCE2, MSP, projectmatig creëren, projectmatig werken, PRINCE Agile, Agile/Scrum, SAFe, ….) datgene (de parels) die passen bij de manier van werken van de projectmanager, projectteam of organisatie.

Project begeleiden

Net als bij het leiden van een project beginnen we dit soort trajecten door het eindpunt te bepalen. Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever en onze rol bepalen we welke producten we gedurende het project gaan opleveren.


Indien wij een coachende rol hebben, hanteren we een actieve (praktijkgerichte) rol in combinatie met een observerende rol. Op deze manier leren we de ins en outs van het project kennen en kunnen we de uitwerking van de voorgestelde interventies meteen toetsen. Afhankelijk van het eindpunt adviseren we en/of werken wij mee om concrete projectproducten op te leveren. We helpen mee om het projectplan op te stellen, de besturing (governance) rondom het project vorm te geven, hoe rekening te houden met de belangen van alle stakeholders en hoe om te gaan met de opdrachtgever/projectmanager relatie. We kunnen als “advocaat van de duivel” plannen kritisch beoordelen en aanschuiven bij een stuurgroep- of projectvergadering.

Hulp nodig bij uw project?