Net als bij het leiden van een project beginnen we dit soort trajecten door het eindpunt te bepalen. Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever en onze gewenste rol bepalen we welke producten we gedurende het project gaan opleveren.


Indien wij een coachende rol hebben, hanteren we een actieve (praktijkgerichte) rol in combinatie met een observerende rol. Op deze manier leren we de ins en outs van het project kennen en kunnen we de uitwerking van de voorgestelde interventies meteen toetsen. Afhankelijk van het eindpunt adviseren we en/of werken wij mee om concrete projectproducten op te leveren. We helpen mee om het projectplan op te stellen, de besturing (governance) rondom het project vorm te geven, hoe rekening te houden met de belangen van alle stakeholders en hoe om te gaan met de opdrachtgever/projectmanager relatie. We kunnen als “advocaat van de duivel” plannen kritisch beoordelen en aanschuiven bij een stuurgroep- of projectvergadering.

Hulp nodig bij uw project?