Online inzicht

Zodra een project eenmaal gestart is sluipen er automatismen in.

In onze werkwijze doen we ongeveer één keer per twee weken een BOT-sessie. Tijdens deze Benen Op Tafel-sessie kijken we terug naar de afgelopen periode en bespreken we zaken die opvielen. We noemen dit onze verwonderingen. Afhankelijk van de grootte van de verwondering bepalen we óf en welke interventies we kunnen inzetten.

Ook de manier van werken in een project of een projectomgeving bekijken we graag. Onze ervaring is dat een model hierbij erg behulpzaam kan zijn. Voor deze doeleinden hebben we een aantal van dit soort vergrootglazen online beschikbaar gemaakt waarmee de invuller in staat is om met enige afstand naar het project of de projectorganisatie te kijken.

Op dit moment hebben we de volgende "vergrootglazen" beschikbaar gesteld:

Projecttriage

Een projecttriage beoordeelt een project in verschillende categorieën, verdeeld naar de ernst van de verwondingen of ziektebeeld om de urgentie en mate van ingrijpen te bepalen. Het doel is om prioriteiten te stellen en te bepalen op welke onderdelen het project de eerste projecthulp nodig heeft en welke onderdelen korte of lange tijd kunnen wachten op hulp. Daarnaast wordt ook aangegeven welke disciplines van projectchirurgie benodigd zijn om het project te herstellen en wat het behandelplan is voor de geconstateerde klachten. 


Met behulp van 30 stellingen wordt een triage uitgevoerd op jouw project. Per stelling kun je aangeven of de situatie voor jouw project van toepassing is. Op basis van deze stellingen zal de online projectchirurg een triage uitvoeren omtrent de gezondheid van jouw project. Het oordeel van de projectchirurg wordt op het scherm getoond en kan in een PDF gedownload worden.

Nu een Projecttriage uitvoeren

Projectmanagement Volwassenheid

Voor dit vergrootglas wordt het diagnosemodel SRV (Strategie Realisatie Vermogen) gebruikt. Met behulp van 88 stellingen wordt grafisch de volwassenheid van 7 samenhangende domeinen getoond die je inzicht geeft in de manier waarop jouw organisatie projectmanagement heeft georganiseerd.

Het resultaat van de diagnose wordt op het scherm getoond en kan in een PDF gedownload worden.

Nu een SRV-diagnose uitvoeren

Hulp nodig bij uw project?