Defensie Vastgoed Diensten (DVD)

Opdrachtgever
Defensie Vastgoed Diensten
Aanleiding
Defensie Vastgoed Diensten wilde zo spoedig mogelijk SAP Vastgoed inrichten.
Onze rol
Binnen Defensie liep (loopt) een groot SAP-project en de Defensie Vastgoed Diensten wilde hier enerzijds bij aansluiten maar anderzijds ook haar eigen processen inrichten en het lopende project met een ERP-implementatie beëindigen. Ik ben gevraagd om in eerste instantie mee te denken hoe invulling gegeven kon worden aan het beëindigen van het lopende ERP-project en de invoering van een bestaande Duitse SAP-Vastgoedoplossing. Hierbij heb ik gesprekken met de potentiële nieuwe leverancier en de directie van de DVD gevoerd en heb ik het contract met de bestaande leverancier beëindigd.

Nadat de DVD het groene licht gekregen had, is het project als een “pressure-cooker” uitgevoerd en heb ik als adviseur en lid van de stuurgroep vormgegeven aan de aanpak die we gekozen hebben om de invoering van SAP-Vastgoed binnen de DVD.

Omdat het doel was om in 1 kalenderjaar te komen van idee tot oplevering is als aanpak gekozen om het systeem leidend te laten zijn en de processen/procedures binnen de DVD aan te passen. Mijn rol was derhalve om de stuurgroep en het projectteam op dit spoor te houden c.q. terug te brengen.
Resultaten
In 9 maanden tijd is SAP-Vastgoed geïmplementeerd en zijn de kerngebruikers opgeleid.
Duur
9 maanden

Terug naar projectenoverzicht

Hulp nodig bij uw project?