Gemeentelijke Belastingdienst Rotterdam (GBR)

Opdrachtgever
Gemeentelijke Belastingdienst Rotterdam (GBR)
Aanleiding
De Gemeentelijke Belastingdiensten van een aantal grote steden waren een project gestart om te kijken in hoeverre zij gezamenlijk een flexibel systeem konden ontwikkelen en bijbehorende organisatie om de gemeentelijke belastingen te innen en, indien mogelijk, om tot samenwerking te komen met andere gemeentelijke belastingdiensten.

Toen Arie bij het project betrokken kwam waren de Gemeentelijke Belastingdiensten van Rotterdam en Den Haag nog over als mogelijke partners.
Onze rol
Arie is begonnen met het helder krijgen van de opdracht vanuit het oogpunt van Den Haag en Rotterdam. Na korte tijd werd duidelijk dat de eisen en wensen van beide gemeenten niet met elkaar verenigbaar waren. Na het advies om het project te stoppen heeft de GBR Arie gevraagd om een doorstart te maken voor Rotterdam.

Gedurende 3 jaar heeft Arie het project geleid, waarbij naast het opstarten en aansturen van diverse projectteams hij ook advies gegeven heeft over de benodigde veranderingen tussen het raakvlak systeem en organisatie en rondom de productontwikkeling van het huidige belastingsysteem naar een gemeentelijk incassosysteem.
Resultaten
In 3 jaar tijd zijn de kernprocessen (heffen, innen, bezwaar en beroep) opnieuw ontworpen en ondersteund met een nieuw systeem (gebaseerd op Oracle e-Business Suite en de SOA Suite) en de voorbereiding van de migratie van de kerngegevens en de lopende zaken. De migratie is door het projectteam later uitgevoerd. De aanslagen worden nu bijna allemaal in februari opgelegd waardoor de inkomsten voor een groot gedeelte in het lopende belastingjaar geïnd worden.
Duur
3 jaar
Bijzonderheden
ONS is gebaseerd op een geheel andere werkwijze dan de medewerkers voorheen kende. In plaats van een geografische selectie (postcode) voor het opleggen van heffingen gaat het ONS-systeem uit van de compleetheid van de aanslag. Zodra de gegevens volledig zijn en voldoen aan vooraf gedefinieerde kwaliteitsregels worden de aanslagen klaargezet conform een te kiezen volgorde (hoogte bedrag, aantallen).

Het beoogde systeem moest leiden tot een vergaande automatisering van de kennis waardoor medewerkers van het voorbereidingsproces (selecteren objecten, vaststellen heffingen) naar het bezwaar en beroepsproces zouden verhuizen.

Het creëren van draagvlak tussen de diverse onderdelen was dus een belangrijk onderdeel van het project. In deze periode is de kennis en vooral praktische invulling omtrent verandermanagement enorm gegroeid.

Terug naar projectenoverzicht

Hulp nodig bij uw project?