Project Succes Kompas

Falende projecten

De afgelopen jaren hebben wij ons bezig gehouden met falende projecten. Hiervoor hebben wij een aanpak ontwikkeld die helpt om te bepalen of een project nog volledig op koers te brengen is, of dat de eindbestemming wel bereikt kan worden maar dat additionele middelen nodig zijn, of dat het beter is om het project vroegtijdig te beëindigen. Zie projectchirurgie voor meer informatie omtrent deze aanpak.

Succesvolle projecten

Op basis van het motto “voorkomen is beter dan genezen” hebben wij met de kennis en ervaring van falende projecten een Project Succes Kompas ontwikkeld. Met behulp van het Project Succes Kompas kan een projectmanager, projectteam of stuurgroep bepalen welke factoren voor hun project de belangrijkste bijdrage leveren aan het succesvol bereiken van het eindresultaat. Door deze factoren onderdeel te laten worden van de aanpak wordt de kans op succes vergroot.

Bij een Project Startup helpen wij om deze factoren vast te stellen. Hierbij zijn alle betrokkenen aanwezig zodat iedereen weet wat deze factoren zijn en kunnen zij deze factoren richtinggevend in hun dagelijkse werkzaamheden gebruiken. Door deze factoren onderdeel te laten zijn van de aanpak (actief aandacht geven, meten=weten) wordt het succes van het project vergroot.

Wij hebben een checklist gemaakt van alle succes ondersteunende factoren en deze vormgegeven in onderstaand figuur.

Met een Plaatsbepaling (project health check) kan vastgesteld worden waar de trimaran zich bevindt en of deze nog steeds op koers is naar de eindbestemming.

 

Meer weten?

Neem contact met ons op...

Hulp nodig bij uw project?