Projectchirurgie

Inleiding

Projectherstel helpt organisaties bij het terugkrijgen en behouden van controle op projecten die ernstige problemen hebben of in crisis zijn. Zij lopen uit in tijd en/of budget en het is twijfelachtig of zij het beoogde projectresultaat nog gaan halen. Tevens leiden deze falende projecten tot een verlaging van de moraal van de (project)medewerkers, worden de veranderingen niet gerealiseerd en worden beoogde innovaties later dan beoogd opgeleverd.

Onze ervaring leert dat de herkenning en erkenning van falende projecten niet of te laat gebeurt en dat de onderliggende oorzaken vaak niet aangepakt worden. Er kunnen veel redenen zijn dat een project faalt, maar de volgende (globale) hoofdoorzaken komen vaak voor:

  • Eisen: onduidelijk, niet gedragen, geen prioritering, elkaar tegensprekend, ambigue, onnauwkeurig.
  • Resources: te weinig, conflicten, uitstroom, slechte planning.
  • Planning: te krap, onrealistisch, mooi weer.
  • Schattingen: gebaseerd op te weinig informatie, niet compleet, te weinig details.
  • Risico’s: niet geïdentificeerd, aannames, niet gemanaged.
  • Projectbesturing: ontbreekt, ineffectief, andere prioriteiten, geen duidelijke betrokkenheid.

Met projectherstel wordt het project op een onafhankelijke en objectieve manier samen met de opdrachtgever, projectleider, leveranciers en klanten geanalyseerd. Belangrijkste voorwaarde is dat alles bespreekbaar gemaakt wordt. Het projectherstel levert een onafhankelijk oordeel op waarbij alles wat niet bijdraagt tot het succesvol afronden van het project “klinisch” verwijderd wordt. Dit is de reden dat wij deze rol projectchirurg genoemd hebben. Hiermee geven wij tevens aan dat wij niet als zachte heelmeesters te werk gaan en alles in het werk zullen stellen om het falende project te herstellen.

Op basis van het overeengekomen herstelplan kan het project alsnog het projectresultaat behalen. Wij managen het project, op basis van het behandelplan, hetzij tot het moment dat het weer overgedragen kan worden aan de projectmanagers van de klant en leverancier of tot het einde van het project. Bij overdracht begeleiden wij het project door middel van frequente vinger aan de pols controles.

Het uiteindelijke doel is het falende project te herstellen, om de controle op het project terug te krijgen en om het beoogde (eventueel bijgestelde) projectresultaat te behalen.

Projectherstelproces

We cannot negotiate with people who say what’s mine is mine and what’s yours is negotiable.
John F. Kennedy

Een projectherstelproces is in feite een onderhandelingsproces waarin bepaald wordt of en op welke wijze de verliezen beperkt kunnen worden. Hierbij spelen de Business Case (de reden waarom het project opgestart is), de huidige stand van zaken, de project-/organisatiecultuur en de geconstateerde (en soms niet uitgesproken) problemen een grote rol.

In essentie wordt bepaald in hoeverre interventies op de huidige manier van werken de tijd, geld, scope en kwaliteit van het project gunstig kunnen beïnvloeden. Deze 4 kernelementen worden vervolgens tegen de Business Case aangehouden en afhankelijk van het resultaat wordt een advies gegeven omtrent het beëindigen of continueren van het project. Als besloten wordt om het project te continueren dan zal Ambidexter Management een aantal interventies voorstellen. Het projectherstelproces staat weergegeven in bijgevoegd figuur. Meer informatie kun u ook vinden op onze website www.projectchirurgie.nl.

 

Hulp nodig bij uw project?