Wat we doen

Projectresultaten realiseren...

De veranderingen die je wilt bereiken voer je uit in een project. Je hebt de inhoudelijke kennis en de goede mensen maar op een of andere manier worden de beoogde projectresultaten niet of moeizaam bereikt. Er heerst ontevredenheid in het (project)team, de voortgangsrapportages staan op groen maar de resultaten worden uitgesteld, er zijn voortdurend aanpassingen in de planning, de projectscope wordt regelmatig gewijzigd, er lijken geen acceptatiecriteria te zijn, het projectdoel lijkt tijdens ieder stuurgroep te veranderen, het budget wordt onverwacht overschreden, het projectteam lijkt in een ivoren toren te opereren of je wordt tijdens de stuurgroepvergadering verrast. Het zijn signalen waaruit blijkt dat de effectiviteit van jouw project en jouw projectorganisatie verbeterd kunnen worden.

Je kunt ons inschakelen om jouw project te leiden, maar het liefst delen wij onze ervaring, kennis en kunde met je zodat onze inzet een langdurig rendement oplevert.

Wij brengen de huidige stand van zaken, voor een project of jouw organisatie in kaart, adviseren interventies, voeren deze, samen met jou uit en borgen ze. Dankzij deze interventies ben je in staat om het rendement van jouw projecten te verhogen. Wij hanteren 5 aandachtsgebieden voor interventies, te weten de projectmanager, het projectteam, de opdrachtgever, de stuurgroep, en de projectorganisatie.

We gebruiken een brede benadering die ‘harde’ componenten zoals kennis en kunde op projectmatig werken, besturing en besluitvorming combineert met ‘zachte’ componenten zoals houding, gedrag en cultuur. Voor het managen van projecten maken wij gebruik van de ´pareltjes-methodiek´. Wij gebruiken uit allerlei methoden (bijvoorbeeld PRINCE2, MSP, projectmatig creëren, projectmatig werken, Agile/Scrum, SAFe, ….) datgene (de parels) die passen bij de manier van werken van de projectmanager, projectteam of organisatie.

Meer weten, neem contact met ons op.

Hulp nodig bij uw project?