Wat we doen voor een opdrachtgever

Het halen van het resultaat...

Als opdrachtgever ben je verantwoordelijk voor het bereiken van bedrijfsdoelen. Het project levert een resultaat die je kunt inzetten om bedrijfsdoelen te realiseren.

Je zult dus regelmatig moeten toetsen of hetgeen het project op gaat leveren nog steeds de verwachte toegevoegde waarde voor jouw onderneming brengt. Wat betekent als het project uitloopt in tijd en geld, of een product oplevert met gewijzigde specificaties, er voortdurend aanpassingen zijn in de planning of je wordt tijdens stuurgroepvergaderingen verrast. Het zijn signalen waaruit blijkt dat de effectiviteit van je project en jouw projectorganisatie verbeterd kunnen worden.

Je kunt ons inschakelen om het project te leiden, maar het liefst delen wij onze ervaring, kennis en kunde met jou zodat onze inzet een langdurig rendement oplevert. Wij helpen je door:

Kunnen jullie mijn project naar succes leiden?

Vanzelfsprekend kunnen wij uw project leiden. Dit is onze core-business en onze passie. We hebben per persoon meer dan 25 jaar ervaring in verschillende branches. Wij stellen samen met jou de succesfactoren vast van jouw project en maken deze factoren integraal onderdeel van de projectaanpak. Meer informatie kan je vinden op Project Succes Kompas

Hoe goed zijn onze plannen?

Door onze ervaring hebben we veel plannen, business cases e.d. opgesteld en gezien. We kunnen plannen lezen en beoordelen op hoe SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgeboden) het plan is. We kunnen toetsen op risico´s en tegenmaatregelen, op de beschreven fasering, op het mooi-weer gehalte van de planning, (bijvoorbeeld is het project in kleinere stukken verdeeld, worden de risicovolle zaken eerst uitgezocht, zit er ruimte tussen een document opleveren, reviewen en verwerken daarvan), et cetera. Op basis van onze kritische vragen en observaties kan je het plan op waarde schatten en kan je besluiten of het plan robuust genoeg is om ondernemingsmiddelen toe te wijzen.

Loopt mijn project wel goed?

Zodra een project eenmaal gestart is sluipen er automatismen in. Volgens een af te spreken frequentie observeert Ambidexter Management met een kritische blik de gang van zaken en maakt de observaties bespreekbaar. Op deze manier krijg je een onafhankelijk periodiek oordeel hoe het project echt loopt.

Hoe bouw ik een effectief en efficiënt projectteam?

Op het moment dat een project net gestart wordt is het belangrijk om een eenduidig beeld te hebben van het eindresultaat. De antwoorden op vragen als “wat wordt er van mij verwacht?”, “wanneer is de opdrachtgever tevreden?”, “welke bevoegdheden en verantwoordelijkheden heb ik?” dienen bij ieder teamlid bekend te zijn. In een project startup wordt tevens een gemeenschappelijke taal vastgelegd en kan iedereen met elkaar kennismaken.

Hoe krijg ik mijn project weer op koers?

Als een project in de problemen is geraakt dient bepaald te worden of en hoe het project weer op koers gebracht kan worden. Hierbij dient getoetst te worden of met behulp van interventies op mensen, de samenwerking tussen mensen, het eindresultaat, het proces en/of de gebruikte technieken het project nog steeds het resultaat kan bepalen. De uitkomst van deze dienst leidt tot een op koers gezet project of het besluit om het project gestructureerd te beëindigen. Met behulp van het online assessment instrument Projecttriage kun je een globaal inzicht krijgen hoe je project nu functioneert en op welke projectonderdelen je mogelijke interventies kan ondernemen.

Start een Projecttriage

Hulp nodig bij uw project?