Wat we doen voor een projectorganisatie

Het verhogen van uw strategie realisatie vermogen...

Organisaties dienen hun strategie consistent, consequent en transparant uit te voeren om competitief en efficiënt in de hedendaagse markt te opereren en om in staat te zijn zich aan te passen aan de veranderingen in de snel veranderende markt. Door het succesvol realiseren van gewenste strategische veranderingen kan een onderneming succesvol zijn en blijven.

Uiteraard is het formuleren van de strategie een belangrijke stap, maar zonder een goede realisatie is strategieformulering slechts een droom en alleen tijdsbesteding.

Ambidexter Management helpt een organisatie om de vraag te beantwoorden hoe de geformuleerde strategie in de praktijk gerealiseerd kan worden. De strategie geeft aan waar de organisatie over een bepaalde periode wil staan, terwijl de portfolio van samenhangende maatregelen (programma’s projecten en lijnactiviteiten) aangeeft hoe de organisatie daar wil komen.

Voor de realisatie van de strategie dient daarom de juiste portfolio uitgevoerd te worden en dient de portfolio juist uitgevoerd te worden. Hiervoor dienen de juiste middelen ingezet te worden, dient de organisatie de juiste structuur te hebben en de juiste cultuur te bezitten om de strategische doelstellingen te realiseren.

Strategie Realisatie Model

Aangezien de wereld om ons heen steeds in beweging is, is het echter niet voldoende om de gekozen strategie juist uit te voeren, maar dient regelmatig getoetst te worden of de gekozen strategie, gegeven externe en interne omstandigheden, nog steeds de juiste is. Het is dus van belang om de strategierealisatie met een regelmatige frequentie te evalueren en de resultaten terug te koppelen naar de strategieformulering, waardoor de besturingscyclus van Deming (plannen, uitvoeren, controleren en bijsturen) ontstaat.

Het professionaliseren van projectmatig werken is een kritische succesfactor bij het succesvol realiseren van de gekozen strategie. Om de resultaten van projectmatig werken te maximaliseren moeten de domeinen van een organisatie met elkaar in lijn gebracht worden om het strategisch realisatie vermogen van een organisatie te verhogen. Ambidexter Management gebruikt een diagnosemodel (Strategie Realisatie Model - SRM) waarmee de projectmanagement aspecten in kaart gebracht kunnen worden en waarmee inconsistenties en onjuiste of ontbrekende domeinkoppelingen geïnventariseerd en verbeterd kunnen worden.

Ambidexter Management helpt een projectorganisatie haar projectmatig realisatie vermogen te vergroten door :

SRV Diagnose

De kern van het SRM-model wordt gevormd door het werken aan de samenhang en groei op alle aandachtsgebieden van het model. Met de SRV-diagnose (Strategie Realisatie Vermogen, een Projectmanagement Volwassenheid assessment) bepalen we samen waar jouw organisatie staat en verzamelen we informatie in welke richting de organisatie zich zou kunnen verbeteren. Aan de hand van de resultaten stellen we een verbeterplan op. 

Start een online SRV-diagnose

SRM Implementatie

Op basis van het verbeterplan gaan we samen met jou aan de slag om de verbeteringen door te voeren. Hierbij werken wij samen met gespecialiseerde bedrijven (bijvoorbeeld opleiders of financiële specialisten).

 

Hulp nodig bij uw project?