Wat we doen voor een stuurgroep

Het halen van het resultaat...

Als stuurgroep zijn jullie gezamenlijk verantwoordelijk voor het operationaliseren van het projectresultaat en het bereiken van bedrijfsdoelen. Het project levert een resultaat die jullie moeten implementeren in de organisatie zodat bedrijfsdoelen gerealiseerd kunnen worden.

De stuurgroep zal dus regelmatig moeten toetsen of hetgeen het project op gaat leveren nog steeds de verwachte toegevoegde waarde voor jullie onderneming brengt. En, wat het betekent, als het project uitloopt in tijd en geld, of een product oplevert met gewijzigde specificaties.

Je kunt ons inschakelen om jullie project te leiden, maar het liefst delen wij onze ervaring, kennis en kunde met de stuurgroep zodat onze inzet een langdurig rendement oplevert. Wij helpen jullie door:

Kunnen jullie ons project naar succes leiden?

Vanzelfsprekend kunnen wij jullie project leiden. Dit is onze core-business en onze passie. We hebben per persoon meer dan 25 jaar ervaring in verschillende branches. Wij stellen samen met jullie de succesfactoren vast van jullie project en maken deze factoren integraal onderdeel van de projectaanpak. Meer informatie kan je vinden op Project Succes Kompas

Hoe goed zijn onze plannen?

Door onze ervaring hebben we veel plannen, business cases e.d. opgesteld en gezien. We kunnen plannen lezen en beoordelen op hoe SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgeboden) het plan is. We kunnen toetsen op risico´s en tegenmaatregelen, op de beschreven fasering, op het mooi-weer gehalte van de planning, (bijvoorbeeld is het project in kleinere stukken verdeeld, worden de risicovolle zaken eerst uitgezocht, zit er ruimte tussen een document opleveren, reviewen en verwerken daarvan), et cetera. Op basis van onze kritische vragen en observaties kunnen jullie het plan op waarde schatten en kunnen jullie besluiten of het plan robuust genoeg is om ondernemingsmiddelen toe te wijzen.

Loopt ons project wel goed?

Zodra een project eenmaal gestart is sluipen er automatismen is. Volgens een af te spreken frequentie observeert Ambidexter Management met een kritische blik de gang van zaken en maakt de observaties bespreekbaar. Op deze manier krijg je een onafhankelijk periodiek oordeel hoe het project echt loopt.

Hoe bouw ik een effectief en efficiënt projectteam?

Op het moment dat een project net gestart wordt is het belangrijk om een eenduidig beeld te hebben van het eindresultaat. De antwoorden op vragen als “wat wordt er van mij verwacht?”, “wanneer is de opdrachtgever tevreden?”, “welke bevoegdheden en verantwoordelijkheden heb ik?” dienen bij ieder teamlid bekend te zijn. In een project startup wordt tevens een gemeenschappelijke taal vastgelegd en kan iedereen met elkaar kennismaken.

Hoe krijgen wij ons project weer op koers?

Als een project in de problemen is geraakt dient bepaald te worden of en hoe het project weer op koers gebracht kan worden. Hierbij dient getoetst te worden of met behulp van interventies op mensen, de samenwerking tussen mensen, het eindresultaat, het proces en/of de gebruikte technieken het project nog steeds het resultaat kan behalen. De uitkomst van deze dienst leidt tot een op koers gezet project of het besluit om het project gestructureerd te beëindigen. Met behulp van het online assessment instrument Projecttriage kun je een globaal inzicht krijgen hoe jullie project nu functioneert en op welke projectonderdelen je interventies kan ondernemen.

Start een Projecttriage

Hulp nodig bij uw project?