Wat we doen voor een projectmanager

Jouw projectresultaten realiseren...

Binnen een project ben jij de spin in het web. Jij vertaalt de eisen en wensen van je opdrachtgever naar op te leveren producten. Om deze producten op te leveren stuur je een team aan dat bestaat uit meerdere materiedeskundigen. Het is aan jou om een team neer te zetten dat constructief samenwerkt, over de juiste vaardigheden en bevoegdheden beschikt om de projectresultaten op een efficiënte en daadkrachtige manier te realiseren, optimaal gebruik makend van de sterktes van ieder teamlid en waarbij duidelijk en helder gecommuniceerd wordt over voortgang en veranderingen.

De voortgang, mogelijke issues, voorgestelde wijzigingen en hun impact op het project bespreek je met je opdrachtgever / stuurgroep.

Door de opkomst van agile-werken wordt er meer in zelforganiserende teams gewerkt, waarbij je het projectteam faciliteert zodat de noodzakelijke producten conform de afspraken opgeleverd worden. Persoonlijke effectiviteit en samenwerken zijn belangrijkere vaardigheden die een teamlid moet beheersen.

Wij helpen je binnen de projectomgeving met de volgende onderwerpen:

Wat kan ik anders doen?

Wij weten wat het betekent om als projectmanager in een project te acteren. Om bovenstaande vragen te beantwoorden bieden wij praktijkgerichte projectcoaching aan. Afhankelijk van jouw behoeften adviseren we en/of werken wij mee om concrete projectproducten op te leveren. We helpen mee om het projectplan op te stellen, de besturing (governance) rondom het project vorm te geven, hoe rekening te houden met de belangen van alle stakeholders en hoe om te gaan met de opdrachtgever/projectmanager relatie. We kunnen als “advocaat van de duivel” plannen kritisch beoordelen en aanschuiven bij een stuurgroep- of projectvergadering.

Hoe kan ik het succes van mijn project vergroten?

Wat je aandacht geeft groeit! Dat is het uitgangspunt van ons Project Succes Kompas. Op basis van eigen ervaringen en literatuur hebben wij een hulpmiddel opgesteld waarin succes- en faalfactoren staan van een project. Samen met jou bepalen we welke van deze factoren voor jouw project van belang zijn en hoe deze factoren integraal onderdeel moeten worden van je projectaanpak. Meer informatie kan je vinden op Project Succes Kompas

Hoe maak ik dingen duidelijk?

Jij weet dat iets niet goed loopt, maar je krijgt dit niet goed verwoord of er wordt niet geluisterd. We hebben diverse keren meegemaakt dat een projectmanager vervangen wordt en dat daardoor wel geluisterd werd hoewel dezelfde boodschap gecommuniceerd werd. We helpen je om je boodschap helder te krijgen en te communiceren. Voor een aantal veel voorkomende problemen hebben we een aantal korte workshops waarmee op een ludieke en interactieve manier de boodschap helder gemaakt kan worden.

Wat wordt er van mij verwacht? Wanneer is de opdrachtgever tevreden? ....

Op het moment dat een project net gestart wordt is het belangrijk om een eenduidig beeld te hebben van het eindresultaat. De antwoorden op bovenstaande vragen maar ook op vragen als “welke bevoegdheden en verantwoordelijkheden heb ik?”, "wanneer zijn we klaar?", "waarvoor doen we dit project eigenlijk?", "wat is het eindresultaat?" en "wat wil de opdrachtgever bereiken met het eindresultaat?" dienen bij ieder teamlid bekend te zijn. Wij helpen je in een gezamenlijke sessie, een project startup, deze vragen te beantwoorden en met het vastleggen van een gemeenschappelijke taal.

Hoe krijg ik mijn project weer onder controle?

Als een project in de problemen is geraakt dient bepaald te worden of en hoe het project weer op koers gebracht kan worden. Hierbij dient getoetst te worden of met behulp van interventies op mensen, de samenwerking tussen mensen, het eindresultaat, het proces en/of de gebruikte technieken het project nog steeds het beoogde rendement kan halen. Wij helpen je, met een project health check, om te bepalen waar je project staat en met welke interventies je het project weer op koers kunt krijgen. 

Hoe loopt mijn project eigenlijk?

Je bent druk met je project en de dagelijkse werkzaamheden vullen je agenda. Je hebt het gevoel dat er een aantal zaken in de projectuitvoering niet helemaal goed lopen, maar je kunt je vinger er niet op leggen (of je krijgt het niet verwoord). Wij geven je inzicht hoe het project functioneert ten opzichte van een standaard. Aan de hand van een project audit geven wij verbeterpunten aan waarmee het projectteam effectiever en efficiënter het rendement kan halen. Met behulp van het instrument Projecttriage kun je een globaal inzicht krijgen hoe je project nu functioneert en op welke projectonderdelen je interventies kan ondernemen.

Start een Projecttriage

Hoe kan ik....?

Op individueel niveau bieden wij ook coaching aan op het gebied van nieuw gedrag, nieuwe denk- en werkwijzen die nodig zijn doordat een nieuwe projectrol vervuld moet worden of doordat de organisatie andere eisen stelt aan de professional (bijv. door de introductie van agile-werken). We weten waar we goed in zijn en daarom maken we voor deze dienstverlening gebruik van ons netwerk.

Hulp nodig bij uw project?