Wat we doen voor een projectteam

Een succesvol projectteam...

Een succesvol projectteam is een team dat constructief samenwerkt, over de juiste vaardigheden en bevoegdheden beschikt om de project resultaten op een efficiënte en daadkrachtige manier te realiseren, optimaal gebruik makend van de sterktes van ieder teamlid en waarbij duidelijk en helder gecommuniceerd wordt over voortgang en veranderingen.

Om als projectteam effectief en efficiënt te werken is het noodzakelijk dat iedereen weet wat het eindresultaat is. Dit klinkt vrij logisch maar de praktijk blijkt weerbarstiger. Stel je voor dat je opdracht is om een "kop koffie te gaan drinken met je opdrachtgever". Onderstaand staan 2 mogelijke invullingen daarvan.

Optie 1

Afhankelijk van de behoefte van de opdrachtgever kan deze optie wel of niet voldoen qua kosten, tijd, kwaliteit, scope. Zonder heldere verwachtingen kun je het verkeerde kopje koffie schenken!

Optie 2

Afhankelijk van de behoefte van de opdrachtgever kan deze optie wel of niet voldoen qua kosten, tijd, kwaliteit, scope. Zonder heldere verwachtingen kun je het verkeerde kopje koffie schenken!

Ambidexter Management helpt een projectteam om binnen de projectomgeving de resultaten als een team te bereiken met de volgende aspecten:

Wat wordt er van ons verwacht? Hoe zorgen we voor een gemeenschappelijke taal?

Op het moment dat een project net gestart wordt is het belangrijk om een eenduidig beeld te hebben van het eindresultaat. De antwoorden op vragen als “wat wordt er van mij verwacht?”, “wanneer is de opdrachtgever tevreden?”, “welke bevoegdheden en verantwoordelijkheden heb ik?” dienen bij ieder teamlid bekend te zijn.Wij helpen je in een gezamenlijke sessie, een project startup, deze vragen te beantwoorden en met het vastleggen van een gemeenschappelijke taal. 

Ons project loopt moeizaam! Wat kunnen we doen om het te verbeteren?

Als een project in de problemen is geraakt dient bepaald te worden of en hoe het project weer op koers gebracht kan worden. Hierbij dient getoetst te worden of met behulp van interventies op mensen, de samenwerking tussen mensen, het eindresultaat, het proces en/of de gebruikte technieken het project nog steeds het beoogde resultaat kan halen. Wij helpen jullie, met een project health check, om te bepalen waar het project staat en met welke interventies het project weer op koers kan worden gebracht. 

Hoe doen we het?

Met een project audit krijgen jullie inzicht hoe het project functioneert ten opzichte van een standaard. Op basis van het onderzoek worden verbeterpunten aangegeven waarmee jullie als projectteam effectiever en efficiënter het resultaat kunnen halen.

Hoe krijgen we iets bespreekbaar?

Het is duidelijk dat iets niet goed loopt in het projectteam of de projectomgeving, maar jullie krijgen dit niet goed verwoord of er wordt niet geluisterd. We helpen jullie om de boodschap helder te krijgen en te communiceren. Voor een aantal veel voorkomende problemen hebben we een aantal korte workshops waarmee op een ludieke en interactieve manier de boodschap helder gemaakt kan worden.

Hulp nodig bij uw project?